O nas

Zapraszamy do  Przedszkola „Kubuś Puchatek” !

 

Zobacz statut przedszkola

 

Placówka otwarta jest przez cały rok w godz. od 6.00 – 17.00.

 

Nasze priorytety to:

1)  w zakresie kształcenia

  • rozwijanie podstaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie dzieciom kontaktu ze sztuką,
  • tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu  rozwojowi dziecka. Poznanie dziecka w zakresie jego wrażliwości edukacyjnej, zainteresowań i uzdolnień.
  • Wypracowanie metod pracy z dziećmi zdolnymi i dziećmi mającymi trudności w nauce.

2) w zakresie wychowania i opieki

  • stworzenie odpowiednich warunków do współpracy rodziny i przedszkola.
  • wypracowanie skutecznych metod rozwiązywania problemów wychowawczych i zachowań agresywnych wśród dzieci.

 

Priorytety w zakresie organizacji i zarządzania przedszkolem:

Doskonalenie i wzbogacenie infrastruktury przedszkola.

Sprawne i skuteczne zarządzanie przedszkolem.

 

 

 

Sprawdź co u Nas słychać?

Prosimy pamiętać o przyniesieniu książek.

07.04.21 Informacja

Kontakt

Przedszkole Niepubliczne Kubuś Puchatek
Oddział ul. Grodzka 12
67-200 Głogów
kom. 884 364 344